Scientológia hovorí, že toto je to, čo bude nasledovať po smrti Kirstie Alleyovej – ktorá dosiahla najvyššiu úroveň v náboženstve – po jej smrti

Kirstie Alley dosiahla najvyššie úrovne scientológie, a tak sa podľa viery stane toto.