Brooke Shields sa desaťročia po romániku ospravedlnila univerzitnému krásavcovi Deanovi Cainovi

Brooke Shields si želá, aby si ten moment počas romániku s Deanom Cainom užila viac.