Calista Flockhart po všetkých jeho haváriách a leteckých incidentoch odmieta letieť s manželom Harrisonom Fordom

História lietania Harrisona Forda bola vratká.