Tom Cruise, Mission: Impossible, nútený prerušiť natáčanie kvôli invázii oviec

Tom Cruise, 'Misson: Impossible' bol nútený prerušiť natáčanie kvôli invázii oviec